Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WAŻNA INFORMACJA - nowe zasady udzielania stypendiów i zasiłków

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 zmieniają się zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych:

  1. Rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozliczanie stypendiów szkolnych będzie się odbywało w ośrodkach pomocy społecznej (OPS) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – w przypadku uczniów zamieszkałych w Śródmieściu w Centrum Pomocy Społecznej im. prof. A. Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5.
  1. W ramach stypendium szkolnego będzie możliwe finansowanie tylko:

1) zakupu komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu,

2) zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce,

3) zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

4) pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód netto nie przekracza  528 zł (do dochodu nie wlicza się m.in. 500+).

Wniosek o przyznanie stypendium trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września 2020 w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka - od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują tych wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wraz z instrukcją ich wypełniania można pobrać ze strony Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl (zakładka Dla ucznia i rodzica Pomoc socjalna dla uczniów). Wzory wydrukowanych wniosków dostępne będą także w szkole.

 

wiadomość do wydruku