Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WAŻNA INFORMACJA - nowe zasady udzielania stypendiów i zasiłków

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 zmieniają się zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych:

  1. Rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozliczanie stypendiów szkolnych będzie się odbywało w ośrodkach pomocy społecznej (OPS) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – w przypadku uczniów zamieszkałych w Śródmieściu w Centrum Pomocy Społecznej im. prof. A. Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5.
  1. W ramach stypendium szkolnego będzie możliwe finansowanie tylko:

1) zakupu komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu,

2) zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce,

3) zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

4) pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód netto nie przekracza  528 zł (do dochodu nie wlicza się m.in. 500+).

Wniosek o przyznanie stypendium trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września 2020 w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka - od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują tych wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wraz z instrukcją ich wypełniania można pobrać ze strony Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl (zakładka Dla ucznia i rodzica Pomoc socjalna dla uczniów). Wzory wydrukowanych wniosków dostępne będą także w szkole.

 

wiadomość do wydruku