Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła badaczy

projekt logo

Tytuł projektu: „Szkoła badaczy”

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

Wartość projektu: 3.358.219,65 zł

Kwota dofinansowania: 3.188.719,65 zł

Cel główny projektu:

Rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do 31.12.2020 r.

 

W ramach projektu przewidziano realizację w szkołach zajęć dodatkowych dla uczniów:

  • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, arabskiego, tureckiego;
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych;
  • Robotyka z elementami programowania;
  • Zajęcia rozwijające umiejętności kreatywnego myślenia, innowacyjności, przedsiębiorczości;
  • Zajęcia z matematyki – wyrównawcze oraz dla dzieci uzdolnionych wykraczające poza podstawę programową;
  • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu;
  • Zajęcia z programowania;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe i dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
  • Zajęcia Geogebra;
  • Spotkania z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół.

 

Przykładowe realizacje projektu w naszej szkole:

zajęcia w klasie III (1)

zajęcia w klasie III (2)

zajęcia w klasie III (3)