Ważne dokumenty szkolne

- Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
- Regulamin Rady Szkoły Podstawowej nr 1
- Statut Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- polecamy rodzicom
- Regulamin udzielania zamówień publicznych marzec 2018
- Regulamin SP1 wrzesień 2018
- wyniki konkursu i cennik posiłków w roku szkolnym 2017/2018
- Regulamin udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wrzesień 2018
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja i dostawa energii cieplnej
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny IX 2018
- Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
- Regulamin udzielania zamówień publicznych marzec 2018
- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 14 września 2018