dla rodziców
Prezentowane pliki są w formacie pdf

Rok szkolny 2016/2017
Ważne dokumenty dotyczące działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
załączniki:
- Uchwała w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
- Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
- Plan finansowy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokumentacji w roku szkolnym 2016/2017
- Uchwała w sprawie oparcia działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 na wolontariacie rodziców uczniów SP1
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie zakupu wyposażenia do biblioteki szkolnej
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie zakupu koszulek z logo szkoły
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie analizy przeprowadzonych ankiet językowych
Rada Rodziców
Numer konta bankowego Rady Rodziców:
31 1020 1156 0000 7902 0007 4971
wysokość składki: 12,00 złotych miesięcznie