dla rodziców
Prezentowane pliki są w formacie pdf

Rok szkolny 2017/2018 i lata wcześniejsze
Ważne dokumenty dotyczące działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
załączniki:
- Uchwały w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców, zatwierdzenia dokumentów szkolnych, planu finansowego na r. szk. 2017/2018 oraz sprawozdania z planu finansowego za r. szk. 2016/2017
- Uchwały w sprawie zakupu papieru ksero oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
- Uchwały w sprawie nowego Regulaminu Rady Rodziców oraz sfinansowania zakupu strojów sportowych na zawody pozaszkolne
- Regulamin Rady Rodziców z dnia 29 listopada 2017
- Uchwała w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
- Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
- Plan finansowy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokumentacji w roku szkolnym 2016/2017
- Uchwała w sprawie oparcia działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 na wolontariacie rodziców uczniów SP1
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie zakupu wyposażenia do biblioteki szkolnej
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie zakupu koszulek z logo szkoły
- Uchwała Rady Rodziców w sprawie analizy przeprowadzonych ankiet językowych
Rada Rodziców
Numer konta bankowego Rady Rodziców:
55 8642 0015 2024 4901 2622 0001
wysokość składki: 12,00 - 20,00 złotych miesięcznie

Numer subkonta do wpłat na Fundusz świetlicowy:
28 8642 0015 2024 4901 2622 0002
wysokość składki: 10,00 - 15,00 złotych miesięcznie (lub więcej, zgodnie z deklaracją)