Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Zamówienia publiczne

Obowiązuje Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tysięcy EURO
treść regulaminu »»»

"Najem pomieszczeń oraz prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie"
- wynik konkursu

"Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gustawa Morcinka, mieszczącej się przy ul. Wilczej 53 w Warszawie"
Numer ogłoszenia: 375289 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.;
data zamieszczenia: 29.12.2016 r.
załączniki:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data  utworzenia: 03-09-2012 09:30

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Małgorzata Stalony


Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2018-03-23 21:30:00 modyfikacja Monika Lenartowicz
2017-06-13 18:30:00 modyfikacja Monika Lenartowicz
2017-04-03 18:30:00 modyfikacja Monika Lenartowicz
2016-12-29 15:00:00 modyfikacja Monika Lenartowicz
2016-11-21 18:00:00 modyfikacja Monika Lenartowicz
2016-11-08 18:00:00 modyfikacja Monika Lenartowicz
2015-06-18 11:00:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2015-06-08 18:00:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2015-03-19 08:40:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2015-02-18 09:30:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2015-02-10 15:30:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2015-01-14 17:30:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2015-01-08 09:32:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2014-04-04 12:02:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2014-03-21 13:30:00 modyfikacja Ryszard Rogacz
2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
Menu Przedmiotowe