Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Status prawny

Treść

Szkoła Podstawowa nr 1, im. G. Morcinka w Warszawie, ul. Wilcza 53 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
  1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
  3. Uchwały nr XXIX/936/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia aktualnego planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
  4. Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie.

Odnośniki

Organem prowadzącym szkołe jest Miasto st. Warszawa
www.srodmiescie.warszawa.pl

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
www.kuratorium.waw.pl

Załączniki

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 - pobierz
data  utworzenia: 03-09-2012 09:30
data modyfikacji: 11-12-2013 13:45

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Malgorzata Stalony


Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
2013-12-11 13:45:00 zmiana Ryszard Rogacz
2016-10-11 16:45:00 zmiana Monika Lenartowicz
Menu Przedmiotowe