Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Struktura własnościowa i majątek

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:
  • Powierzchnia całkowita działki: 4000 m2
  • Powierzchnia działki pod budynkiem: 1030 m2
  • Powierzchnia boiska: 2970 m2
  • Powierzchnia użytkowa podziemna: 653 m2
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 4
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 1
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Odnośniki

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2012r.:
 • Środki trwałe: 2031466,01 zł.
 • Wyposażenie: 464385,96 zł.
 • Księgozbiór: 45281,03 zł.
 • Stan magazynu żywnościowego: 0,00 zł.
wartoœci niematerialne i prawne: 4474,47
data  utworzenia: 03-09-2012 09:30
data modyfikacji: 11-12-2013 13:45

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Malgorzata Stalony


Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
2013-12-11 13:45:00 zmiana Ryszard Rogacz
Menu Przedmiotowe