Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Kompetencje

Treść

Organami Szkoły Podstawowej nr 1 są:
  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada pedagogiczna
  3. Samorząd uczniowski
  4. Rada rodziców
Zadania organów określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1

Odnośniki

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły Podstawowej nr 1.
data  utworzenia: 03-09-2012 09:30

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Malgorzata Stalony


Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
2017-01-23 19:30:00 modyfikacjaMonika Lenartowicz
Menu Przedmiotowe