Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Ewidencje i rejestry

 1. Księga ewidencji uczniów
 2. Księga uczniów
 3. Ewidencja legitymacji szkolnych
 4. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 6. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 7. Zarządzenia dyrektora szkoły
 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 9. Listy pracowników
 10. Ewidencja chorobowa
 11. Rejestr nieobecności pracowników
 12. Rejestr wydanych zaświadczeń
 13. Rejestr zamówień publicznych
 14. Dokumentacja finansowo-księgowa
 15. Księgi inwentarzowe
Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik gospodarczy.
data  utworzenia: 03-09-2012 09:30

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Malgorzata Stalony


Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
Menu Przedmiotowe