Krótki zarys historii naszej szkoły
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Warszawie powstała w 1916 r.
Początkowo mieściła się przy ulicy Nowy Świat 57.
W 1927 r. nadano jej imię Tadeusza Kościuszki.

W 1932 r. przeniesiona została do budynku przy ulicy Królewskiej 18, w którym funcjonowała do wojny.

W 1945 r. rozpoczęto naukę w nowym lokalu, przy ulicy Marszałkowskiej 95.

Kolejnego przeniesienia dokonano w 1952 r.
wtedy szkoła zaczęła mieścić się w jednym budynku
ze Szkołą Podstawową nr 45.

Swoją obecną siedzibę, przy Wilczej 53, szkoła otrzymała w 1955 r.
Uroczyste chwile przeżyła cała szkolna społeczność 6 grudnia 1964 r.,
kiedy to nadano placówce imię Gustawa Morcinka oraz przekazano sztandar zaprojektowany przez znanego artystę Szymona Kobylińskiego.

Obecnie organem prowadzącym jest Zarząd Dzielnicy Śródmieście,
budynek szkoły jest ciągle unowocześniany, wzbogacany o nowe pracownie (mamy ich 23), a naszą szczególną chlubą jest piękne, obszerne i nowoczesne boisko oraz pracownia koputerowa i biblioteka multimedialna.
Planujemy też w najbliższym czasie uruchomienie profesjonalnej pracowni plastycznej.

W naszej szkole istnieje 21 oddziałów, w których uczy się ponad 400 uczniów.
Kadra nauczycielska składa się z 34 pedagogów, a w obsłudze i administracji pracuje ponad 20 osób.


W roku szkolnym 2005/2006
uroczyście obchodziliśmy 90-lecie
istnienia i działalności naszej szkoły!


galeria zdjęć