Ważne dokumenty szkolne

- Regulamin udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wrzesień 2016
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wrzesień 2016
- Statut SP1 IV 2017
- Statut Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Regulamin SP1 wrzesień 2016
- polecamy rodzicom
- Regulamin udzielania zamówień publicznych marzec 2017
- wyniki konkursu na prowadzenie stołówki szkolnej
- cennik posiłków na rok szkolny 2016/2017 - wyniki konkursu
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja i dostawa energii cieplnej
- Program Wychowawczy Szkoły
- Szkolny Program Profilaktyki
- Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej