Ważne dokumenty szkolne

- Regulamin udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wrzesień 2016
- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 1 grudnia 2017
- Statut Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- polecamy rodzicom
- Regulamin udzielania zamówień publicznych marzec 2017
- Regulamin SP1 wrzesień 2017
- wyniki konkursu i cennik posiłków w roku szkolnym 2017/2018
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja i dostawa energii cieplnej
- Program Wychowawczy Szkoły
- Szkolny Program Profilaktyki
- Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej