Ważne dokumenty szkolne

- Regulamin udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wrzesień 2016
- Statut Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- polecamy rodzicom
- Regulamin udzielania zamówień publicznych marzec 2018
- Regulamin SP1 wrzesień 2017
- wyniki konkursu i cennik posiłków w roku szkolnym 2017/2018
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja i dostawa energii cieplnej
- Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
- Regulamin udzielania zamówień publicznych marzec 2018
- Statut Szkoły Podstawowej nr z dnia 1 grudnia 2017 r.