Nasze sukcesy - rok szkolny 2011/2012

Co roku bierzemy udział w wielu
konkursach, przeglądach i zawodach sportowych.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach.
Mamy się czym pochwalić!!!


Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg"
 • Katarzyna Siwek -II miejsce w województwie mazowieckim
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
 • Emil Sochocki
 • Sebastian Tomaszewski
 • Magdalena Górka
 • Marcin Krztoń -Maziopa
 • Tomasz Kostrzewa
 • Aleksandra Łukasiewicz
Konkurs ortograficzny:
Do drugiego etapu zakwalifikowały się:
 • Paweł Frańczuk Vb,
 • Rafał Porębski VIc,
 • Katarzyna Siwek VIb
Magia lektur (związany z mitologią grecką)
 • Najwyższą liczbę punktów uzyskał Jan Stenkiewicz-Witeska,
  który reprezentował szkołę w drugim etapie.
Konkurs Matematyczny "Meridian"
 • Sebastian Fliszkiewicz-uzyskał wynik dobry
Konkurs "Eko-planeta" - Osiem wyróżnień
Konkurs "Świetlik" - Dwóch laureatów
Konkurs recytatorski w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
- grupa uczennic z klasy VIb

Uczniowie kl. VI a pod kierunkiem nauczyciela przyrody p. dyrektor Barbary Kurowskiej zorganizowali seminarium podsumowujące udział w projekcie "Nie bój żaby".
Do II etapu konkursu miniLogia zorganizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przeszli dwaj uczniowie kl. V b Tomasz Kostrzewa i Szymon Nieckuła.
W Śródmiejskim Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży nagrody zdobyli:
 • I miejsce w konkursie plastycznym Max Fogtt z kl. IV a,
 • II miejsce w konkursie recytatorskim Olga Ścieszka z kl. III b,
 • wyróżnienie w konkursie recytatorskim Gabriela Kowalczyk z kl. V b
Drużyna złożona z uczniów klas II-IV zdobyła 7. miejsce (na 14 startujących zespołów) w zawodach sportowych "Od zabawy do sportu".
Jan Naszkowski z kl. III b i Tomasz Kostrzewa z kl. V b otrzymali wynik bardzo dobry,
a trzej uczniowie z kl. IV a: Patryk Wódkowski, Maciej Porębski i Adam Łempicki
wynik dobry w konkursie Alfik Matematyczny.
W ramach akcji charytatywnej "Psia Gwiazdka" uczniowie zebrali smycze, koce i karmę
dla psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu.
Na koniec ubiegłego roku szkolnego Lika Sicinava otrzymała z rąk Burmistrza
P. Andrzeja Zielińskiego, w nagrodę za najlepszy wynik na sprawdzianie po 6 klasie,
rower ufundowany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.