"Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych"


Obie klasy pierwsze przystąpiły w tym roku do programu edukacji finansowej
"Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych".
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, który go współfinansuje.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa:
Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski),
dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
Ewy Kruk (SKEF),
przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny.
Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017-2019 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne:
pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela.


Najważniejsze cele, założenia i tematykę projektu "Myślę, decyduję, działam" przedstawiają poniższe grafiki.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni w klasie:
ustawienie ławek i innych mebli w sposób umożliwiający pracę w grupach (wykorzystywany także podczas innych zajęć),
przygotowywanie miejsc inicjujących tematykę finansową, odzwierciedlających realne sytuacje finansowe.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych aktualnych działań w projekcie na stronie głównej oraz w zakładce "galeria"

Monika Lenartowicz i Mariola Rynkowska
(koordynatorki programu w naszej szkole)