"Akademia Przyszłości"
Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do ogólnopolskiego programu

"Akademia Przyszłości".

Program realizowany jest już od wielu lat, tegoroczna edycja jest już XVI-tą.
"Akademia Przyszłości" to program wspierający dzieci!
Każde dziecko biorące udział w programie spotyka się z osobistym tutorem, który pomaga mu osiągać sukcesy w różnych dziedzinach.
W ramach "Akademii Przyszłości" odbywają się spotkania z interesującymi i inspirującymi ludźmi, dzieci odwiedzają ciekawe miejsca,rozwijają swoje zainteresowania i pasje.

Najważniejsze zasady działania "Akademii Przyszłości" przedstawiają poniższe grafiki.Magdalena Kalinowska
(koordynator programu w naszej szkole)