"RUR Ratujemy i uczymy ratować"


Drodzy Rodzice,

od wielu lat jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
"RUR Ratujemy i uczymy ratować".

Co roku uczniowie klas trzecich przechodzą kilkugodzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczą się zasad wezwania służb medycznych, sprawdzenia przytomności i oddechu, ułożenia w pozycji bezpiecznej,
a także podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Cykl zajęć zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Sami twórcy programu - z Fundacji Jurka Owsiaka, piszą tak:
"Program prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym."
Monika Lenartowicz
Mariola Rynkowska
(koordynatorki programu w naszej szkole)


Nasi uczniowie podczas tegorocznego 25. Finału WOŚP